Raliul Bucatariilor

SECȚIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1 Campania Aprovizionează-te cu performanță și câștigă! denumită în continuare „Campania”, este organizată şi desfăşurată de către MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/28161/1993 având C.U.I. 5052558 cont bancar RO02BUCU1111215943288RON deschis la ALPHA BANK denumit in continuare „Organizator”,

1.2 Campania este  desfasurata de catre  Organizator prin intermediul agentiei de publicitate Hello Communication S.R.L., cu sediul Sector 1, Str. Telescopului nr 29-31, parter, ap 2 denumita in continuare „Agentia”, in calitate de imputernicit al Operatorului.

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul Oficial) este finală şi obligatorie pentru participanţi.

1.4 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

1.5 Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei pe https://horeca.macromex.ro/ ori printr-o solicitare scrisa adresata catre MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1 , Bucuresti sau Agentiei Hello Communication S.R.L., cu sediul in Sector 1, Str. Telescopului nr 29-31, parter, ap 2, Bucuresti

1.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul Oficial, prin întocmirea unui act adiţional, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalitatea prevăzute la art. 1.5., cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1 noiembrie – 31 ianuarie, pe site-ul www.bocado.ro si in toate locatiile horeca care achitizioneaza produse Macromex. 

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada campaniei, pe parcursul derularii acesteia, modificand in consecinta regulamentul, urmand ca actul aditional sa fie disponibil pe site-ul: https://horeca.macromex.ro/

SECTIUNEA 3. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Produsele participante la Campanie, denumite in continuare „Produse Promotionale”  sunt: 

 • Chifla Brioche 85G
 • Chifla Burger Gourmet 60G
 • Chifla Hamburger 86G
 • Vita 125 GR
 • Vita 170 GR
 • Vita BA 180 GR
 • Somon 150 GR
 • Ardei piquillo întregi extra 2.5kg
 • Marinadă pentru coaste 1.9l
 • Sos barbeque 2l
 • Sos de ciuperci 900g
 • Sos Quatro Formaggi 1.1kg
 • Cartofi dulci 2kg
 • Cartofi jumătăți 2.5kg
 • Cartofi pai 90 secunde 10/10mm 2.5kg
 • Cartofi Round Cut Dippers 8/12mm 2kg
 • Cartofi în stil rustic 2.5kg
 • Cartofi wedges cu coajă 2.5kg
 • Legume pai preprăjite 2kg
 • Rosii uscate 1kg
 • Bacon copt 0.5kg
 • Cheddar felii 50% 1kg
 • Ceapa caramelizata 1kg

Toate cele de mai sus fiind produse din portofoliul Macromex, prezentate pe site-ul BOCADO

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Pentru a participa la prezenta Campanie promotionala, locatiile horeca  trebuie sa comande ingrediente pentru burgeri in valoare de 3000 lei (4 ingrediente diferite minimum, din cele mentionate la art. 3), in perioada campaniei mentionata la 2.1.

4.2 Inscrierea este efectuata automat dupa indeplinirea celor doua conditii de mai sus.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii promotionale:

Marele premiu: Promovare la radio in orasul tau;

100 * tunici personalizate cu logo Macromex; 

50 * seturi de cutite profesionale;

Detalii premiiNumar premiiValoare lei/bucata cu TVA inclusValoarea totala lei, cu TVA inclusDetalii premii
 1Ron                    10.000Ron                  10.000Promovarea locatiei tale horeca  in cadrul unui spot audio difuzat la radio.( in limita bugetului alocat premiului)
 100Ron                           170  Ron                   17.000 Tunica personalizata prin broderie
Set 2x cutite 50Ron                           380 Ron                   19.000  Set doua cutite  ZWILLING

5.2. Valoarea neta totala – a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 46.000 lei .

5.3. Nu se acorda valoarea in bani a premiilor.

5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii, notificand modificarea regulamentului pe pagina: https://horeca.macromex.ro/

5.5. Premiile se vor acorda in limita plafonului disponibil. 

SECTIUNEA 6.  DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1  Premiile Campaniei Promotionale “Aprovizionează-te cu performanță și câștigă! “ se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 15.02.2022, in maxim 30 de zile lucratoare de la extragere.

6.2      Extragerea castigatorilor va fi realizata de catre reprezentantul imputernicitului Hello Communication S.R.L. si se va face prin intermediul aplicatiei random.org, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public si a unui reprezentant al MACROMEX SRL .

6.3 La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului;

Unui castigator i se poate aloca un singur premiu, indiferent de cate ori a fost extras.

6.4 Pentru fiecare castigator se vor extrage cate doua rezerve. 

6.5 Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti, va fi anuntat prin telefon( furnizat de locatie in contractul Macromex, pe site-ul www.bocado.ro sau furnizat agentului horeca Macromex), in maxim 30 zile lucratoare de la data extragerii, de catre un reprezentant al Agentiei. 

6.6  In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 30 zile lucratoare, ulterioare datei extragerii, se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.7 Castigatorii vor trimite pe o adresa de mail mentionata in timpul apelului telefonic: nume si prenume persoana care receptioneaza premiul si adresa unde doreste sa fie livrat premiul.

6.8 Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

6.9 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator/unei rezerve de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 

6.10 Premiul  va fi acordat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului in care se vor consemna  datele castigatorului (Denumirea societatii comerciale, datele de identificare ale reprezentantului) si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit in dublu exemplar. Un exemplar va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre MACROMEX SRL   la finalul campaniei, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la castigator. Furnizarea datelor corecte de identificare ale castigatorului si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii, premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.

6.11 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari, privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului, intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate, durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs, acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul..

SECTIUNEA 7– PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

                 În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice/juridice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați de faptul ca in procesul de participare la campanie si eventual cu ocazia atribuirii de premii atribuirea au loc prelucrari de date cu caracter personal ale persoanelor fizice care reprezinta participantii la campanie. De aceea va informam urmatoarele u privire la anumite aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

Cine prelucrează datele  cu caracter personal?

Imputernicitul este entitatea  MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1,,  inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/28161/1993 având C.U.I. 5052558, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

Date de identificare: nume, prenume, numar de telefon, mail,  

Care este scopul prelucrării datelor  cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele  cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.

Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele ?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul derularii Campaniei se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor pe care le furnizati în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei. 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal  prin contractul cu Macromex, in site-ul Bocado sau transmise reprezentantului horeca Macromex în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, persoana in cauza garanteaza că are peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. 

Cine sunt destinatarii datelor  cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. și li se solicită acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. 

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

Cât timp păstrăm datele furnizate de dumneavoastră?

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării. 

Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la indeplinirea scopului Campaniei, dar nu mai mult de 1 an de la data validarii castigurilor.

Cum protejăm datele  cu caracter personal?

Operatorul si Imputernicitul sau se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate, in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, datelor cu caracter personal ale  participantilor la campanie

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră? Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea. 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator. 

De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator. 

De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.

De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi tinut raspunzator in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu va mai avea nicio obligatie fata de participantul castigator.

8.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator, in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare, ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul oricarei tentative de fraudă, abuz sau orice alta tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite,.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11.   EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la aceasta Campanie, vizitand site-ul www.bocardo.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Imputernicit, 

Hello Communication S.R.L. 

Mariana Istratescu – Administrator

Act adiţional nr. 1/19.01.2022

La REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Aprovizionează-te cu performanță și câștigă!

Campania promotionala “Aprovizionează-te cu performanță și câștigă!” este organizata de MACROMEX SRL, cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/28161/1993 având C.U.I. 5052558 .

Campania se desfăşoară prin intermediul agentiei S.C. HELLO COMMUNICATION SRL, persoana juridica romana cu sediul Bucuresti, Sector 1, Str. Telescopului nr 29-31, parter, ap 2, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/4230/2010, CUI  RO 26824294.

 În temeiul pct. 1.6. din regulamentul campaniei promoţionale, autentificat sub nr. 1835/01.11.2021 de  către notar public Lazăr Monica-Ştefania cu sediul în Bucureşti, se modifică regulamentul campaniei promoţionale, astfel:

 Art. 1   La prezenta lista cu produse mentionata in regulamentul autentificat cu numarul 1835/01.11.2021 la SECTIUNEA 3. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE, se adauga urmatorul produs :

– CO125 – BURGER VEGGIE 125G

Restul prevederilor regulamentului campaniei ramân nemodificate. 

Prezentul act adiţional a fost autentificat astazi, 19.01.2022, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.

 HELLO COMMUNICATION SRL